Хууль, эрх зүй


Авлигын эсрэг хууль үзэх 

Дархлаажуулалтын хууль үзэх

Зөрчлийн тухай хууль үзэх

Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль үзэх

Монгол улсын 2020 оны төсвийн тухай хууль үзэх

Нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хууль үзэх

Тамхины хяналтын тухай хууль үзэх 

Татварын ерөнхий хууль үзэх

Хөдөлмөрийн тухай хууль үзэх

Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль үзэх

Эм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль үзэх

Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн хууль үзэх

Эрүүл мэндийн тухай хууль үзэх