Эзэмшиж байгаа оюуны өмчийн эрхийн жагсаалт


1. Монгол улсын зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ №2007/173- Вудын лампыг арьс судлалын практикт хэрэглэх нь 

2. Нүүрс хүчлийн хийн лазер эмчилгээ №2010 

3. Монгол улсын шинэ бүтээлийн патент-Биобэлдмэлийн шинжлэх ухаан, үйлдвэр худалдааны монсерум ххк-д 

4. Оношлуурын бүртгэлийн гэрчилгээ- бүртгэлийн дугаар: L20191023Bi01554 Оношлуурын нэр: хуурамч таван дохиурт бургасын харшил оношлох өвөрмөц уусмал аллерген сорил 

5. Оношлуурын бүртгэлийн гэрчилгээ - бүртгэлийн дугаар: L20191023Bi01555 Оношлуурын нэр: Хавтаг навчит хусны харшил оношлох өвөрмөц уусмал аллерген сорил 

6. Оношлуурын бүртгэлийн гэрчилгээ - бүртгэлийн дугаар: L20191023Bi01553, Оношлуурын нэр: Соргүй согооврын харшил оношлох өвөрмөц уусмал аллерген сорил 

7. Оношлуурын бүртгэлийн гэрчилгээ-бүртгэлийн дугаар: L20191023Bi01556 Оношлуурын нэр: Лавар навчит улиасын харшил оношлох өвөрмөц уусмал аллерген сорил 

8. Оношлуурын бүртгэлийн гэрчилгээ-бүртгэлийн дугаар: L20191023Bi01551, Оношлуурын нэр: Нугын биелэгийн харшил оношлох өвөрмөц уусмал аллерген сорил 

9. Оношлуурын бүртгэлийн гэрчилгээ-бүртгэлийн дугаар: L20191023Bi01552, Оношлуурын нэр: Саман ерхөгийн харшил оношлох өвөрмөц уусмал аллерген сорил 

10. Оношлуурын бүртгэлийн гэрчилгээ-бүртгэлийн дугаар: L20191023Bi01547. Оношлуурын нэр: Сиверсийн шарилжийн харшил оношлох өвөрмөц уусмал аллерген сорил 100 

11. Оношлуурын бүртгэлийн гэрчилгээ-бүртгэлийн дугаар: L20191023Bi01548. Оношлуурын нэр: ээрэм шарилжийн харшил оношлох өвөрмөц уусмал аллерген сорил 

12. Оношлуурын бүртгэлийн гэрчилгээ-бүртгэлийн дугаар: L20191023Bi01549. Оношлуурын нэр: цагаан луулийн харшил оношлох өвөрмөц уусмал аллерген сорил 

13. Оношлуурын бүртгэлийн гэрчилгээ-бүртгэлийн дугаар: L20191023Bi01550.Оношлуурын нэр: ахар сорт арвайн харшил оношлох өвөрмөц уусмал аллерген сорил 

14. Оношлуурын бүртгэлийн гэрчилгээ-бүртгэлийн дугаар: L20191023Bi01550. Оношлуурын нэр: ахар сорт арвайн харшил оношлох өвөрмөц уусмал аллерген сорил